ના ફેક્ટરી ટૂર - PingXiang XuHua ઇલેક્ટ્રિક પોર્સેલેઇન ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કું., લિ.
nybjtp

ફેક્ટરી ટૂર

ફેક્ટરી ટૂર

ફેક્ટરી-ટૂર1
ફેક્ટરી-ટૂર1
ફેક્ટરી-ટૂર2
ફેક્ટરી-ટૂર4
ફેક્ટરી-ટૂર5

ફેક્ટરી ટેકનિકલ તાકાત દર્શાવે છે

ફેક્ટરી-ટૂર1
ફેક્ટરી-ટૂર2
ફેક્ટરી-ટૂર3

ઉત્પાદન વર્કશોપ

ફેક્ટરી-ટૂર1
ફેક્ટરી-ટૂર2
ફેક્ટરી-ટૂર3
ફેક્ટરી-ટૂર4

ગુણવત્તા નિરીક્ષણ સાધનો

ફેક્ટરી-ટૂર1
ફેક્ટરી-ટૂર2